Sponsorsvøm

Lørdag 19. januar 2008 arrangerte Elverum svømming sponsorsvom hvor svømmerne skulle svømme lengst mulig på 2 timer. Den enkelte svømmer hadde 1 eller flere sponsorer som enten ga et fast beløp eller et beløp pr. svømte meter til svømmegruppa.
Eirik klarte 5.875 meter og Lars 7.100 meter. Totalt for 21 svømmere ble det svømt 136.375 meter. Kjempebra på 2 timer!